VVAN
Vereniging Verloskunde Artsen Nederland

 

Opleiding tot Verloskunde Arts.

De opleiding tot verloskundearts is in 2013 gestart en opgezet als een competentiegerichte opleiding: afhankelijk van de behaalde competenties (dus ook van eerder opgedane ervaring) wordt deze opleiding binnen twee tot drie jaar afgerond. De eindtermen hiervoor zijn vastgesteld. De opleiding behelst vier onderdelen – verloskamers, verloskunde polikliniek, verloskunde kliniek en opvang neonaat (neonatologie). Voor elk onderdeel zijn leerdoelen opgesteld aan de hand van het persoonlijk opleidingsplan. Die leerdoelen worden regelmatig besproken met de opleider (lees gynaecoloog dan wel kinderarts).
In een portfolio worden de beoordelingen, ingrepen en de verkregen competenties bijgehouden. Een van de modules bestaat uit drie maanden neonatologie, waarbij de verloskundearts is ingedeeld bij de kindergeneeskunde.
Uiteraard is er specifieke aandacht voor competenties zoals samenwerking in een multidisciplinair team – psychiatrie, maatschappelijk werk, psychologie, internisten, hiv-zorg, diabeteszorg, etc. – contact en samenwerking met de eerste lijn – verloskundig samenwerkingsverband (VSV), perinatale audit – triage van consulten en de organisatie van drukke verloskamers. Ook deze competenties worden getoetst aan de hand van vooraf vastgestelde eindtermen.

Nadat de opleiding is afgerond, wordt de verloskundearts voor onbepaalde tijd aangesteld.

 

 

 Vereniging.

De VVAN (Vereniging Verloskunde Artsen Nederland) is opgericht in 2016 voor en door verloskunde artsen. 

Het doel van de VVAN is vertegenwoordigen van het belang van haar leden naar derden en het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden. Daarnaast vormt de vereniging een (online) platform voor informatie verschaffing voor leden en derden.

Deze website is nog in ontwikkeling, en ook vooral bedoeld als communicatiemiddel voor leden van de VVAN. Om redenen van privacy is een belangrijk deel van de site dan ook besloten.  

 
 

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures beschikbaar. Houdt u de website in de gaten, of benader ons via het contactformulier.