VVAN
Vereniging Verloskunde Artsen Nederland

 

Opleiding tot Verloskundearts

De opleiding tot verloskundearts is in 2013 gestart in het Haaglanden Medisch Centrum. In dat ziekenhuis bleek vraag naar een ervaren arts op de verloskamers, naast klinisch verloskundige en gynaecologen. 

De verloskundearts is werkzaam op zowel verloskamers als kraamafdeling, en zal uiteraard ook in diensten werken.
De opleiding is opgezet als een competentiegerichte opleiding: afhankelijk van de behaalde competenties (dus ook van eerder opgedane ervaring) wordt deze opleiding binnen twee tot drie jaar afgerond. De eindtermen hiervoor zijn vastgesteld. De opleiding behelst vier onderdelen – verloskamers, verloskunde polikliniek, verloskunde kliniek en opvang neonaat (neonatologie). Voor elk onderdeel zijn leerdoelen opgesteld aan de hand van het persoonlijk opleidingsplan. Die leerdoelen worden regelmatig besproken met de opleider (gynaecoloog dan wel kinderarts).
In een portfolio worden de beoordelingen, ingrepen en de verkregen competenties bijgehouden. Een van de modules bestaat uit drie maanden neonatologie, waarbij de verloskundearts is ingedeeld bij de kindergeneeskunde. Ook zal een eerstelijns stage plaatsvinden van twee weken.

Nevenactiviteiten 
Uiteraard is er specifieke aandacht voor competenties zoals samenwerking in een multidisciplinair team – psychiatrie, maatschappelijk werk, psychologie, internisten, hiv-zorg, diabeteszorg, etc. – contact en samenwerking met de eerste lijn – verloskundig samenwerkingsverband (VSV), perinatale audit – triage van consulten en de organisatie van drukke verloskamers. Ook deze competenties worden getoetst aan de hand van vooraf vastgestelde eindtermen.

Cursus en trainingen
Er zijn enkele verplichte cursus en trainingen waar aan deelgenomen zal worden tijdens de opleiding. Denk hierbij aan counselen voor prenatale screening, maar ook stuit- en schouderdystocie cursus en aan het einde van de opleiding de MOET.
De opleiding tot verloskundearts is geen operatieve opleiding, zij zal dus bijvoorbeeld niet zelfstandig sectio's gaan doen.

Nadat de opleiding is afgerond, wordt de verloskundearts voor onbepaalde tijd aangesteld. Zij zal zelfstandig werkzaam zijn op verloskamers en kraamafdeling.

Opleidingsplaatsen

Ondertussen zijn er in steeds meer ziekenhuizen verloskundeartsen werkzaam en faciliteert een deel daarvan ook een interne opleiding tot verloskundearts. De ziekenhuizen waar nu verloskundeartsen werken (en opgeleid worden) zijn:

  • Canisius Wilhelmina ziekenhuis- CWZ, Nijmegen
  • Elizabeth-TweeSteden ziekenhuis, Tilburg
  • Haaglanden Medisch Centrum - HMC, Den Haag
  • HagaZiekenhuis, Den Haag
  • Rijnstate, Arnhem
  • IJsselland ziekenhuis, Capelle aan den IJssel
  • Maasstad ziekenhuis, Rotterdam
  • Meander Medisch Centrum, Amersfoort
  • Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht


Helaas zijn er geen vaste sollicitatierondes, zoals vaak het geval bij andere specialismen. Mocht je geïnteresseerd zijn in de opleiding, of meer informatie willen, neem dan vooral contact met ons op via het contactformulier, of stuur een mail naar info@vvan.nl.